کسی که پیش از مرگ نمرد

یکی به مدت تقریبی هشتاد و هشت سال و هشت ماه و هشت روز و هشت ساعت و هشت دقیقه و هشت ثانیه زندگی کرد. هرگز معلوم نشد که کی به دنیا آمد و کی از دنیا رفت. بکلی گمنام ماند.اینکه زن به دنیا آمد یا مرد هم کسی نمی‌داند. تا زنده بود هیچکس او را نمی‌شناخت. وقتی مُرد احدی سراغ او را نگرفت. کسی نمی‌داند کجای دنیا و چگونه دستش از دنیا کوتاه شد. 

 

تنها چیزی که از او مانده همین یادداشت است:

 

 در عنفوان جوانی به جایی دور از مردم نقل مکان کردم. تمام مدت هم همینجا ماندم. نمی‌دانم بزرگی و کوچکی خانه ام را با چه مقایسه کنم. سقفش هم قد و فضایش هم اندازهٔ خودم بود. جای خالی برای آویختن آینه نداشت. مسؤلیت تعمیر و نگهداری خانه از جمله راه‌انداختن شومینه، لوله کشی، روشنایی، تمیزکاری و غیره با خودم بود‌. درخت و میوه کاشته بودم و محصولش را لای نانی که پخته بودم می گذاشتم و می خوردم.  همه چیز  مثل دوران آسوده‌ای که در شکم مادرم داشتم راحت، در دسترس و یکنواخت بود. آخر مطمئن نشدم ترجیح می‌دهم زردهٔ نیمروی صبحانه‌م شُل باشد یا سفت.هرگز به خورشید فکر نکردم. اغلب حتی متوجه حضورش هم نمی‌شدم و آخر نفهمیدم  بعضی اوقات کجا غیبش می زند.کسی را ندیدم. کسی مرا ندید.

 من تا این لحظه به مدت تقریبی هشتاد و هشت سال و هشت ماه و هشت روز و هشت ساعت و هشت دقیقه و هشت ثانیه  فرصت داشتم زندگی کنم. در طول  زندگی ام حتی یک بار هم نمرده ام.

وقتی چند لحظهٔ پیش رفتم تا در را برای فرستادگان باز کنم تازه فهمیدم دَرِِ خانهٔ من هیچوقت دستگیره نداشته.

 فقط به هم نگاه کردیم. فهمیدم وقت رفتن است. طوری آرام و مطمئن بودند که انگار تا ابد وقت دارند. به داخل برگشتم. چقدر در همین فاصلهٔ اندک رفت و برگشت من خانه کوچک و حقیر شد.. 

 

 

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید

کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید

که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان

چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا

بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید

بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید

چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگست

هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

 

مولانا-دیوان شمس- غزل شماره ۶۳۶

ارسال دیدگاه
ETTI

بسیار عالی دختر عزیزم👌